POROZUMIENIE RADIOWE-POZNAŃ#

Porozumienie Radiowe - Poznań Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

NIP 778-139-48-64, REGON: 634229789,

kapitał zakładowy 350 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000147371

Kontakt:

Porozumienie Radiowe - Poznań Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

tel. (22) 516-47-03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

porozumienieradiowe.pl

Udziałowcy:

International Communication Sp. z o.o.

Zarząd Paweł Szaniawski, Marcin Gębala

Porozumienie Radiowe - Poznań Sp. z o.o. jest nadawcą programu:

  • Radia VOX FMPoznań - 107,4 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Porozumienie Radiowe - Poznań Sp. z o.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl). Beneficjentami rzeczywistymi są: Agata Benbenek, Zbigniew Benbenek.

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Porozumienie Radiowe - Poznań Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.